Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XL Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XL Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 26 sierpnia 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Informacja Nr 35/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 5 czerwca do 8 sierpnia 2014 roku. /BR-530/14/

6. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-531/14/

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2013. /BR-532/14/

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-533/14/

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-534/14/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2013-2015. /BR-535/14/

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 218/11 z obrębu Sokołów, gm. Michałowice. /BR-536/14/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 50/6 z obrębu Dawidy Bankowe, gm. Raszyn. /BR-537/14/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 83/5 z obrębu Moszna Wieś, gm. Brwinów. /BR-538/14/

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/24 z obrębu Parzniew, gm. Brwinów. /BR-539/14/

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Pruszkowskiego w trybie odwołania. /BR-540/14/

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/380/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-541/14/

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst