Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przy udziale środków Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od września 2014r. do 31 grudnia 2016r. zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: PROWADZENIU CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 14-GA DZIECI POWYŻEJ 10 ROKU ŻYCIA.

Ogłoszenie
(plik .pdf do pobrania)

Uchwała Zarządu
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst