Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe Zasady Wydawania Kart Parkingowych

Samorząd

Od 1 lipca uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446). Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30 listopada.

Od 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. W przypadku mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego właściwym jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11 (Szpital Zachodni, II piętro, pokój nr 7, tel.(22) 724 15 70 wew. 25, (22) 724 07 09).

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie www.pcpr.pruszkow.pl.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst