Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Aktywny Samorząd”

Samorząd

Powiat Pruszkowski kontynuuje w 2014 roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego i finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zachęcamy osoby niepełnosprawne z terenu naszego powiatu do wzięcia w nim udziału.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Informacja szczegółowa i wnioski dostępne są na stronie PCPR www.pcpr.pruszkow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst