Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski podpisał umowę na dofinansowanie budowy ul. Przyszłości

Samorząd

11 lipca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie podpisana została umowa na dofinansowanie II etapu budowy drogi powiatowej ul. Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Sygnowali ją Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski i Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu.

Powstająca droga przebiega przez gminy Brwinów i Pruszków. Łączy się z drogą wojewódzką nr 719 Warszawa-Żyrardów. W przyszłości będzie ona połączona z projektowaną drogą wojewódzką tzw. „Paszkowianką”.

Obecna inwestycja jest kontynuacją budowy ul. Przyszłości z 2012 r., w efekcie której przebudowano odcinek od drogi wojewódzkiej 719 do granicy miasta Pruszkowa o dł. 300 m.

Odprowadzenie ruchu z drogi Brwinów-Parzniew bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 719 (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Działkową i ul. Przyszłości w Pruszkowie) ma olbrzymie znaczenie komunikacyjne. Będzie stanowić alternatywę dla najbardziej obciążonej ruchem drogi wojewódzkiej na Mazowszu.

Ulica Przyszłości po połączeniu z planowaną „Paszkowianką” stanowić ma południową obwodnicę Pruszkowa oraz wschodnią obwodnicę Brwinowa. Docelowo ul. Przyszłości stanie się częścią alternatywnego dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostrady A2 w Pruszkowie.

Ulica Przyszłości, dotychczas lokalna droga gruntowa, po przebudowie będzie miała jezdnię szerokości 7 m, odwodnienie oraz chodnik i ścieżkę rowerową na całej długości. Spowoduje to utworzenie ciągu komunikacyjnego umożliwiającego bezpieczne korzystanie z drogi przez pojazdy mechaniczne, pieszych i rowerzystów.

Dofinansowanie II etapu to 1 770 000,00 zł, co stanowi 50% wartości zadania. Wartość całej inwestycji (III etapy) przekracza 6 mln zł. Termin zakończenia budowy tego etapu zaplanowano na dzień 31.10.2014 r.

Budowa ul. Przyszłości pozytywnie wpłynie na realizację zadań w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego w rejonie: części miasta Pruszkowa (Żbików, Gąsin) oraz Gminy Brwinów (zwłaszcza miejscowości: Brwinów, Parzniew, Moszna, Domaniew, Domaniewek, Krosna, Koszajec, Biskupice, Czubin, Kotowice, Falęcin, Milęcin, Grudów).

Zastosowane zostaną elementy uspokojenia ruchu (rondo), separatory ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych, oświetlenie. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Trwałe oznakowanie grubowarstwowe poziome i pionowe podniesie standard widoczności i czytelności zasad ruchu drogowego (zasada drogi samotłumaczącej).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst