Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu” – Raport

Samorząd

15 lipca 2011 roku został powołany Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.

W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: wydziałów zdrowia i polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, konsultanci wojewódzcy z dziedzin: diagnostyka laboratoryjna, choroby zakaźne, epidemiologia oraz zdrowie publiczne, przedstawiciele izb lekarskich oraz izb pielęgniarek i położnych, samorządu terytorialnego, Sanepidu, policji, kuratorium oświaty, NFZ, a także dziewięciu organizacji pozarządowych. W wyniku pracy Zespołu powstał Raport zatytułowany „Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu”, który podsumowuje zrealizowane w ostatnich latach działania zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wsparcia społecznego, określa wojewódzkie zasoby związane z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz profilaktyki zdrowotnej. Zawiera również szczegółową charakterystykę demograficzną województwa i definiuje problemy i potrzeby wymagające rozwiązania w najbliższej przyszłości.

Raport do pobrania
(plik .pdf)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst