Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 r.

Wykonanie budżetu za 2013 rok w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Bronisława Sokołowska Skarbnik Powiatu. Następnie Urszula Wojciechowska Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, a Lechosław Dowgwiłłowicz-Nowicki zaprezentował stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady. Sprawozdanie finansowe zawierało szczegółowe informacje dotyczące oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu. Dochody budżetu wykonano w 95,98 % planu tj. 129 853 379,03 zł, natomiast wydatki w 88,94% czyli w kwocie 117 912 943,40 zł.

Do największych wydatków inwestycyjnych ubiegłego roku należały m.in.: budowa mostu na rzece Utracie (5 037 491, 69 zł), kontynuacja przebudowy ulicy Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie (2 000 000,00 zł.), przebudowa drogi nr 3115 W – Al. Marii Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie (742 599,83 zł), przebudowa drogi nr 31 24 W – ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Pruszkowie i ul. Głównej w Parzniewie (762 000,00 zł).

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium za 2013 r. W głosowaniu wzięło udział dwudziestu czterech radnych. Dziewiętnastu było za udzieleniem absolutorium, a pięciu wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, w imieniu Zarządu, podziękowała Radnym za współpracę przy realizacji budżetu. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do Bronisławy Sokołowskiej Skarbnika Powiatu za pełną poświęcenia pracę. Pracownikom, naczelnikom, dyrektorom jednostek podziękowała za dobre współdziałanie z Zarządem w realizacji tego trudnego budżetu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst