Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Jesteśmy, żeby pomagać” – spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy Michałowice w ramach współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi

Samorząd

Fundacja Jestem Seniorem oraz Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów we współpracy z Powiatem Pruszkowskim zapraszają osoby starsze oraz rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych na spotkania informacyjne z cyklu „Jesteśmy, żeby pomagać”.

W czerwcu spotkania prowadzone będą przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W programie: zagadnienia dotyczące orzecznictwa oraz procedur związanych z uzyskaniem dofinansowania z funduszu PFRON (dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier, (w tym barier architektonicznych dla osób mających znaczne ograniczenia ruchowe).

Czerwcowe spotkania informacyjne odbywać się będą na terenie Gminy Michałowice w następujących terminach i lokalizacjach:

12 czerwca (czwartek) godz. 15.00 – świetlica w Nowej Wsi, ul. Główna 52 A (budynek przedszkola gminnego przy stacji WKD Nowa Wieś)

18 czerwca (środa) godz. 17.00 – świetlica w Opaczy Kolonii, ul. Ryżowa 90

24 czerwca (wtorek) godz. 12.00 – sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1.

Już wkrótce, bo w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2014), planowane są kolejne spotkania z cyklu „Jesteśmy, żeby pomagać”, poprowadzą je: powiatowy specjalista ds. opieki zdrowotnej oraz Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Podczas tych wakacyjnych spotkań, uczestnicy będą mogli poznać ofertę usług medycznych, jakie dostępne są w powiatowym szpitalu, przychodniach i zakładzie opieki leczniczej, a Rzecznik Praw Konsumenta opowie o zagrożeniach na rynku konsumenckim oraz udzieli porad m.in.: w zakresie procedur odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru.

Projekt „Jesteśmy, żeby pomagać” ma charakter profilaktyczno-edukacyjny i jest wspólnym przedsięwzięciem lokalnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów z Komorowa oraz Fundacji Jestem Seniorem z Granicy. W ramach projektu na terenie Gminy Michałowice zorganizowanych zostanie 14 spotkań informacyjnych dla mieszkańców (czerwiec – wrzesień 2014). Poruszone zostaną problemy i zagadnienia z zakresu opieki społecznej i pomocy rodzinie, opieki zdrowotnej oraz praw konsumenta.

Szczegółowych informacji o spotkaniach udziela koordynator projektu:
Dominika Małgowska / tel. 513 027 620, dominika.malgowska@gmail.com
i Alicja Szpigiel doradca Starosty do spraw organizacji pozarządowych
tel. 22 738 14 30, a.szpigiel@powiat.pruszkow.pl,
organizacje.pozarzadowe@powiat.pruszkow.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst