Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ćwiczenia obronne „Powiat 2014”

Samorząd

28 i 29 maja br. na terenie Powiatu Pruszkowskiego odbyły się ćwiczenia obronne z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Ich istotą było sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa powiatu i wojny.

Na spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski przekazała uczestnikom założenia do zadań. Następnie rozpoczęła się cześć praktyczna związana z uruchomieniem stałego dyżuru w Centrum Zarządzania Kryzysowego, realizując w ten sposób potrzebę gotowości obronnej państwa. Na terenie poszczególnych gmin, ćwiczenia prowadzono w oparciu o wykreowaną sytuację zagrożeń i występujących epizodów. Zainscenizowane sytuacje kryzysowe obejmowały wiele płaszczyzn. W Pruszkowie należało usuwać skutki podtopień, w Brwinowie wystąpiły ogniska ptasiej grypy, w Michałowicach nastąpił brak dostawy wody pitnej, w Nadarzynie wstrzymane zostały dostawy prądu, w Piastowie wydawano preparaty jodowe dla mieszkańców, a w Raszynie zorganizowano próbę częściowej ewakuacji ludności.

Drugiego dnia ćwiczeń odbył się najbardziej spektakularny epizod ataku bioterrorystycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego, w którym brały udział wszystkie służby powiatowe oraz uczniowie.

Ćwiczenia potwierdziły świetne wyszkolenie i przygotowanie naszych służb, a wdrożone procedury nie zawiodły.

Zapraszamy do galerii foto.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst