Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Samorząd

27. maja w Dzień Samorządu Terytorialnego oraz w 25. rocznicę transformacji ustrojowej w Polsce, której jednym z elementów było powołanie do życia samorządów gminnych, a w kolejnych latach – powiatowych i wojewódzkich, Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego.

Odznaczenie Polonia Restituta przyznano za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu w tym za aktywny udział w pracach Związku Powiatów Polskich i Prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

27 maja w Dzień Samorządu Terytorialnego oraz w 25. rocznicę transformacji ustrojowej w Polsce, której jednym z elementów było powołanie do życia samorządów gminnych, a w kolejnych latach – powiatowych i wojewódzkich, Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego. Odznaczenie Polonia Restituta przyznano za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu w tym za aktywny udział w pracach Związku Powiatów Polskich, Prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Radzie Zdrowia Psychicznego oraz Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. O przyznanie odznaczenia wystąpił Związek Powiatów Polskich.

Ceremonia wręczenia orderu odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst