Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rusza nabór wniosków kandydatów do medalu „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”

Samorząd

26 maja 2010 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego Uchwałą Nr XXXVI/326/2010 w sprawie uczczenia XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, ustanowiła medal okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”.

Medal będzie przyznawany w 9 kategoriach:

1) przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego,
2) działalność społeczna,
3) bezpieczeństwo,
4) kultura,
5) sport,
6) oświata i edukacja,
7) administracja,
8) zdrowie,
9) młody talent.

Wnioski mogą byś składane między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Pruszkowskiego, organizacje społeczne, gospodarcze, zawodowe, polityczne, związki i stowarzyszenia z terenu naszego Powiatu, a także 30-osobowe grupy mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Nabór do pierwszej edycji trwa do 30 czerwca 2014 r. Wnioski można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (III piętro, pok. 318) w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowych informacji udziela Marta Jendernalik-Dybała Zastępca Naczelnika Biura Zarządu Powiatu tel. 22 738 14 46, email: m.jendernalik@powiat.pruszkow.pl

Regulamin naboru

Wniosek o przyznanie medalu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst