Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 27 maja 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego przez przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

6. Informacja Nr 33/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 kwietnia do 13 maja 2014 r. /BR-512/14/

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie na rok 2013. /BR-503/14/

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2013 rok. /BR-504/14/

9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2013 r. /BR-505/14/

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-507/14/

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-508/14/

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013”. /BR-506/14/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2013-2015. /BR-509/14/

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieograniczony, garaży położonych w Brwinowie. /BR-510/14/

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-511/14/

16. Debata na temat Karty Dużej Rodziny.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst