XXXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 27 maja 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego przez przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

6. Informacja Nr 33/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 kwietnia do 13 maja 2014 r. /BR-512/14/

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie na rok 2013. /BR-503/14/

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2013 rok. /BR-504/14/

9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2013 r. /BR-505/14/

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-507/14/

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-508/14/

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013”. /BR-506/14/

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2013-2015. /BR-509/14/

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieograniczony, garaży położonych w Brwinowie. /BR-510/14/

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-511/14/

16. Debata na temat Karty Dużej Rodziny.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content