Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Czy mamy szansę na lepszą jakość naszych dróg?

Samorząd

W piątek, 11 kwietnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się seminarium techniczne pt. „Czy mamy szansę na lepszą jakość naszych dróg”, poświęcone problematyce jakości wykonawstwa drogowych robót budowlanych.

Organizatorem spotkania była Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski i Instytut Badań Technicznych (TPA) – należący do firmy Strabag SE – jednego z największych koncernów budowlanych w Europie, specjalizującego się w technologiach asfaltowych, betonowych, robotach ziemnych i geotechnice. Instytut jest niezależną jednostką laboratoryjną, która prowadzi 130 ośrodków badawczych w 20 krajach Europy.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu Powiatu Pruszkowskiego, Grodziskiego oraz Powiatu Grójeckiego, Piaseczyńskiego, Warszawa – Zachód.

W związku z dynamiką inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez nasz region i wprowadzeniu do powszechnego stosowania norm europejskich PN- EN oraz zmieniających się wymagań technicznych w stosunku do nowo wybudowanych obiektów, problemy związane z odpowiednim doborem materiałów nabierają nowego znaczenia. Instytut posiadając bogate doświadczenie w tej dziedzinie przygotował program seminarium, który był odpowiedzią na zapotrzebowanie zarządców dróg gminnych i powiatowych w zakresie dotyczącym utrzymania odpowiedniej jakości prowadzonych robót budowlanych oraz problematyki aktualnie obowiązujących norm i wytycznych technicznych, nowych technologii wprowadzanych sukcesywnie na polski rynek przeznaczonych na użytek zarządców dróg samorządowych.
Na spotkaniu w sposób szczegółowy omówiono wspomniane problemy jakościowe, które pojawiają się podczas budowy i modernizacji dróg, od etapu przygotowania dokumentacji przetargowej po przez wykonawstwo, odbiory końcowe, aż do odbiorów pogwarancyjnych.

Na koniec szkolenia, uczestnicy wykazali zainteresowanie dalszą współpracą z Instytutem oraz podziękowali za możliwość udziału w tak interesującym spotkaniu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst