Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – ul. Sokołowska, Żwirowa, Centralna w Gminie Raszyn

Samorząd

W związku z budową odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” do węzła Paszków, firma STRABAG (wykonawca inwestycji) informuje, że 3.04.2014 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Sokołowskiej, Żwirowej oraz Centralnej w Gminie Raszyn.

Zmiana związana jest z koniecznością wykonania powiązań nowowybudownych dróg z istniejącymi:

– drogi DL-25 z ul. Sokołowską,
– drogi DL-26 z ul. Sokołowską
– objazdu tymczasowego w ciągu ul. Sokołowskiej z ul. Żwirową i Sokołowską,
– drogi DL-16 z ul. Centralną
– drogi DD-19 z ul. Centralną.

Na odcinkach powiązań dróg, podczas prowadzenia robót zostanie ograniczona ich szerokość oraz wprowadzone zostanie ograniczenie dopuszczalnej prędkości pojazdów do 40 km/h.

Roboty budowlane prowadzone są przez firmę STRABAG Sp. z o.o.

Wszelkich informacji udziela p. Marcin Rudkiewicz, tel.: 691-431-147.

Czasowa organizacja ruchu – mapa.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy Węzła Sokołowska w rejonie ulic Sokołowskiej i Żwirowej – mapa.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przejazdu nr 5 w rejonie ulicy Centralnej – mapa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst