Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Cały Powiat Czyta Dzieciom 2014 – edycja III

Samorząd

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Grzegorz Zegadło Dyrektor Książnicy Pruszkowskiej zapraszają wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całego Powiatu Pruszkowskiego, do wzięcia udziału w trzeciej edycji wspólnego czytania książek pod hasłem „Cały Powiat Czyta Dzieciom”.

Nasza wspólna zabawa literacka odbędzie się tym razem w kwietniu i w maju, a jej materię stanowić będzie twórczość Jana Brzechwy, znana i lubiana przez nas wszystkich, ponieważ arcydzieła mają to do siebie, że są wciąż aktualne. Aktualne jest również poczucie humoru autora „Pchły szachrajki”. To właśnie ono daje szansę na zabawę wszystkimi kolorami i odcieniami polszczyzny, do której zachęca jej wirtuoz – Mistrz Brzechwa.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych, aby przyłączyli się do naszej akcji. Jak pokazały poprzednie edycje, można świetnie się bawić w trakcie wspólnej, głośnej lektury, która raz po raz staje się teatrem. Prawdą jest to, że czytelnictwo stoi na wysokim poziomie w naszym Powiecie, a najbardziej cieszy fakt, że najwięcej książek czytają – jak pokazują statystyki – dzieci i młodzież. Niemniej wciąż warto przypominać o wartości czytania, które jest bardzo ważnym aspektem życia kulturalnego i społecznego.

Głośna lektura publiczna, do której pragniemy zachęcić dzieci i młodzież, jest doskonałą okazją do autoprezentacji, do nabierania łatwości poruszania się w świecie komunikacji społecznej. Językowy kunszt poezji i prozy Jana Brzechwy jest pięknym tworzywem dla tej wspólnej i jakże pożytecznej zabawy.

W celu sprawnego i efektywnego przeprowadzenia akcji, biblioteki publiczne Powiatu Pruszkowskiego zorganizują na terenie swoich gmin, Dni Głośnego Czytania Dzieciom. Integralną ich częścią będzie Konkurs Głośnego Czytania, adresowany do dzieci i młodzieży. Jak co roku, liczymy również na aktywny udział w Czytaniu dorosłych: prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, dyrektorów szkół oraz liderów lokalnych środowisk, mediów, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – wszystkich, którym droga jest idea czytania dzieciom.

Podsumowaniem naszej akcji będzie Wielkie Powiatowe Czytanie, które odbędzie się w tym roku w trakcie Powiatowego Dnia Rodziny – 25 maja.

Laureaci eliminacji gminnych zaprezentują wtedy swoje umiejętności w towarzystwie Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego oraz zaproszonych przez nią gości.

O szczegółach inicjatywy i terminach kolejnych odsłon akcji w poszczególnych gminach, będziemy Państwa informować na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie www.powiat.pruszkow.pl, Książnicy Pruszkowskiej, na stronach gmin oraz w mediach lokalnych.

REGULAMIN III edycji KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA „Cały Powiat Czyta Dzieciom”.

1. Organizatorem Konkursu Głośnego Czytania „Cały Powiat Czyta Dzieciom” jest Powiat Pruszkowski przy współudziale Książnicy Pruszkowskiej.

2. Adresatami Konkursu są wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

3. Warunkiem uczestnictwa w tegorocznym konkursie jest przygotowanie do głośnego czytania jednego z rymowanych tekstów dla dzieci Jana Brzechwy.

4. Pierwszym etapem Konkursu są Gminne Dni Głośnego Czytania Dzieciom, które stanowią jednocześnie eliminacje, w trakcie, których z każdej gminy zostanie wyłoniony jeden uczeń do Finału Powiatowego.

5. Do 7 marca 2014 roku, biblioteki gminne zgłaszają swoje propozycje przeprowadzenia Gminnych Dni Głośnego Czytania Dzieciom (termin wraz z krótkim opisem) na adres: Książnica Pruszkowska w Pruszkowie, ulica Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków lub na adres emailowy: instruktor@biblioteka.pruszkow.pl

6. Gminne Dni Głośnego Czytania Dzieciom, biblioteki zorganizują w terminie do 31 marca br. przy współudziale władz oraz środowisk lokalnych. Biblioteki wyłonią 1 finalistę z terenu gminy, który będzie uczestniczył w Finale Gminnym, którego data będzie wcześniej uzgodniona z Urzędami Gmin lub Miasta i podana Przedstawicielom Bibliotek do 31 marca br.

7. Powiat Pruszkowski jest fundatorem nagród za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca dla uczestników Dni Głośnego Czytania w każdej z Gmin.

8. Finały Gminne oraz ich szczegółowy program zostaną oddzielnie uzgodnione z przedstawicielami poszczególnych Gmin i Bibliotek.

9. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców Finałów Gminnych jest udział w profesjonalnych warsztatach, przygotowanych przez znanych aktorów, które odbędą się 22 maja 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

10. Finał Powiatowy konkursu Głośnego Czytania pn. „Cały Powiat Czyta Dzieciom” odbędzie się 25 maja 2014 r. w trakcie Powiatowego Dnia Rodziny.

11. Finaliści akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom” otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst