Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Robocza wizyta delegacji z Esslinngen

Samorząd

Typowo roboczy charakter miała trzydniowa wizyta ośmioosobowej delegacji z niemieckiego, partnerskiego powiatu Esslinngen. Goście przybyli na zaproszenie Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, aby uszczegółowić, rozpoczęte na jesieni ubiegłego roku, rozmowy na temat wymiany młodzieży ze szkół zawodowych z terenu obydwu powiatów oraz nawiązać współpracę o charakterze gospodarczym.

Powiat Esslingen reprezentował Peter Keck Naczelnik ds. Kontaktów Zewnętrznych Powiatu Esslingen, Marcus Grupp Kierownik ds. Rozwoju Gospodarczego, Michael Müller Członek Zrzeszenia Rzemieślników Powiatu Esslingen oraz Klaus Rühle, który stał na czele nauczycieli ze szkoły o profilu zawodowym Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Nürtingen.

Wizyta delegacji niemieckiej w Powiecie Pruszkowskim miała bardzo bogaty przebieg. Pierwsze merytoryczne spotkanie odbyło się 17 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, na którym omówiono dotychczasowe ustalenia dotyczące stosunków bilateralnych pomiędzy powiatami. Następnie w Zespole Szkół nr 1 uszczegółowiono zasady organizacyjne i merytoryczne wymiany młodzieży. W trakcie wizyty nauczyciele z Esslingen zwiedzili szkołę, a także spotkali się z polskimi nauczycielami i uczniami. Kolejnym punktem było zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy Strabag pod kątem organizowania tam uczniowskich praktyk i staży. Tego dnia gościom udało się jeszcze odwiedzić firmę Asmet, zakład Auto Fit w Pruszkowie oraz stację kontroli pojazdów „Faben”.

18 marca odbyło się kolejne spotkanie delegacji niemieckiej w Starostwie, w którym oprócz Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, Agnieszki Kuźmińskiej Wicestarosty, Hanny Kuran Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Urszuli Wojciechowskiej Przewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego, wzięli udział: Ryszard Zacharski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Gospodarcze Pruszkowa, Joanna Łyżwińska Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie oraz Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Na spotkaniu dyskutowano o możliwościach podjęcia współpracy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości i walki z bezrobociem. Ustalono, że pierwszą, wspólną polsko-niemiecką inicjatywą będzie udział i wystawienie stoiska Powiatu Esslingen i jego pracodawców na Targach Pracy organizowanych przez Powiat Pruszkowski w październiku. Dalszym krokiem będzie zorganizowanie kooperacji i wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami z terenów obu powiatów.

Finalizując ustalenia w kwestii warunków wymiany uczniów ustalono, że pierwsza grupa młodzieży polskiej odwiedzi Esslingen w październiku tego roku, zaś młodzież niemiecka przyjedzie do Polski w maju 2015 r.

Pod koniec spotkania Starosta Elżbieta Smolińska powiedziała „ Jestem bardzo zadowolona z Państwa wizyty w Powiecie Pruszkowskim. Współpraca między nami rozwija się w sposób naprawdę dynamiczny i wierzę, że dzięki naszemu partnerstwu uda się wiele dobrego zrobić dla naszych mieszkańców”.

Na zakończenie wizyty w Powiecie goście zwiedzili jeszcze budynek Starostwa, szczególnie podobała im się sala obsługi interesantów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst