Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXV Sesja Rady Powiatu

Samorząd

Zapraszamy na Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie dotychczasowych działań Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i opinii Zarządu na temat możliwości nawiązania współpracy z DPS w Brwinowie.
4. Prezentacja historii powstania i stanu obecnego DPS przez Ks. Stanisława Jurczuka.
5. Pytania Radnych.
6. Dyskusja n/t możliwości rozpoczęcia współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pruszkowie a Domem Pomocy Społecznej w Brwinowie.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Brwinowie. /BR-476/14/
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst