Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXIV Sesja Rady Powiatu

Samorząd

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uczczenie 15 rocznicy powstania Powiatu Pruszkowskiego.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
6. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
7. Informacja Nr 30/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
od 4 grudnia 2013 r. do 27 stycznia 2014 r. /BR-464/14/
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-465/14/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-466/14/
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za 2013 r. oraz przedłożenia opinii i raportu. /BR-467/14/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2013 r. /BR-468/14/
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015”. /BR-462/13/
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru radnego Powiatu Pruszkowskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pruszkowie. /BR-469/14/
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. /BR-470/14/
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. /BR-471/14/
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonych w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2014 r. /BR-472/14/
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na
2014 rok. /BR-473/14/
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2014 rok. /BR-474/14/
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst