Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXIV Sesja Rady Powiatu

Samorząd

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uczczenie 15 rocznicy powstania Powiatu Pruszkowskiego.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
6. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
7. Informacja Nr 30/2014 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
od 4 grudnia 2013 r. do 27 stycznia 2014 r. /BR-464/14/
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-465/14/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014. /BR-466/14/
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za 2013 r. oraz przedłożenia opinii i raportu. /BR-467/14/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2013 r. /BR-468/14/
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015”. /BR-462/13/
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru radnego Powiatu Pruszkowskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pruszkowie. /BR-469/14/
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. /BR-470/14/
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. /BR-471/14/
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonych w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2014 r. /BR-472/14/
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na
2014 rok. /BR-473/14/
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2014 rok. /BR-474/14/
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst