Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie o stażach w ramach projektu "Z podniesioną głową zrób karierę zawodową"

Samorząd

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że od 7 stycznia 2014 r. (do odwołania) przyjmowane są wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego z EFS pt.: „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową”.

Staże są skierowane głównie do osób:

– które nie ukończyły 25 roku życia (w tym osób niekontynuujących nauki);
– powyżej 50 roku życia.

Wnioski należy składać w Sekretariacie tut. Urzędu (pokój 128). Nowy formularz jest dostępny w pokoju 12 oraz na stronie internetowej: www.puppruszkow.pl.

Preferowani będą organizatorzy deklarujący zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu realizacji stażu, na okres co najmniej 3 miesięcy.

Umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych będą zawierane po otrzymaniu środków w ramach ww. projektu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst