Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 17 grudnia 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30,sala konferencyjna IV piętro.

Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Nr 29/2013 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 13 listopada do 3 grudnia 2013 roku. /BR-456/13/
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013. /BR-457/13/
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-448/13/ (projekt uchwały radni otrzymali wcześniej)
7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok /BR-449/13/ (projekt uchwały radni otrzymali wcześniej)
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. /BR-458/13/
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Marka S. /BR-459/13/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji do Spraw Nowelizacji Statutu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-460/13/
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji do Spraw Nowelizacji Statutu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-461/13/
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst