Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 17 grudnia 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30,sala konferencyjna IV piętro.

Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Nr 29/2013 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 13 listopada do 3 grudnia 2013 roku. /BR-456/13/
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013. /BR-457/13/
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-448/13/ (projekt uchwały radni otrzymali wcześniej)
7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok /BR-449/13/ (projekt uchwały radni otrzymali wcześniej)
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. /BR-458/13/
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Marka S. /BR-459/13/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji do Spraw Nowelizacji Statutu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-460/13/
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji do Spraw Nowelizacji Statutu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-461/13/
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst