Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wizyta przedstawicieli Esslingen w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

Powiat Pruszkowski od kilku lat prowadzi współpracę bilateralną z Powiatem Esslingen w Niemczech. Jej istotnym elementem są spotkania robocze przedstawicieli administracji samorządowej i specjalistów z różnych dziedzin, podczas których w gronie ekspertów, dyskutowane są kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu oraz wypracowane są wspólne rozwiązania w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń obydwu powiatów.

Na zaproszenie Starosty Elżbiety Smolińskiej, od 3 do 5 listopada, w Powiecie Pruszkowskim przebywała pięcioosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego, niemieckiego powiatu. Strona niemiecka była szczególnie zainteresowana polskimi rozwiązaniami w zakresie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczeniami strony polskiej związanymi z prowadzeniem ośrodków edukacyjnych i ośrodków wsparcia dla tych osób oraz funkcjonowaniem na terenie powiatu szkół i instytucji zajmujących się edukacją młodzieży. Dodatkowo w ramach zainteresowań delegacji były rozwiązania prawne i działanie w Polsce systemu rodzicielstwa zastępczego. Kolejnym tematem wizyty było omówienie dotychczasowej i obecnej współpracy oraz wypracowanie dalszych jej planów.

Podczas panelu dyskusyjnego obydwie strony przedstawiły swoje prezentacje dotyczące funkcjonowania systemów kształcenia dzieci i młodzieży oraz wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Goście wizytowali Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na ul. Wapiennej w Pruszkowie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. Każda z odwiedzonych instytucji zaprezentowała swoją bazę lokalową oraz wspaniałą kadrę, uczniów i pensjonariuszy, ale przede przygotowała propozycję współpracy dla strony niemieckiej. Delegacja zwiedziła też Muzeum Dulag 121 i złożyła wiązankę pod tablicą upamiętniającą bohaterstwo mieszkańców Pruszkowa i ich bezinteresowną pomoc niesioną Warszawiakom.

Podsumowując wizytę Peter Keck Naczelnik Urzędu ds. Kontaktów Zewnętrznych – Rzecznik Prasowy Powiatu Esslingen, złożył na ręce Starosty Elżbiety Smolińskiej propozycję odbycia staży dla wybranych pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz zaprosił do Esslingen grupę nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kolejną propozycją gości z Niemiec była wymiana młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 oraz Liceum Kościuszki w Pruszkowie, której szczegóły zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst