Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Mazowsze bliskie sercu"

Samorząd

Ruszyła VIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Już po raz kolejny swój talent mogą zaprezentować fotografowie amatorzy z Mazowsza. Nabór prac trwa do końca września 2013 r. Jury spośród nadesłanych prac wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas finałowej gali.

Najważniejsze informacje w skrócie:
1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Nakręcone Mazowsze” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
1) do 16 roku życia (włącznie),
2) powyżej 16 roku życia.
2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej (stanowiącego załączniki do regulaminu) wraz z fotografiami.
4. Zgłoszenia wraz z fotografiami oraz płytą CD/DVD należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”:
1) osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 w Warszawie,
2) lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa.
5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
1) imię i nazwisko autora fotografii,
2) tytuł zdjęcia.
6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).
7. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:
I miejsce – 3 000 zł,
II miejsce – 2 000 zł,
III miejsce – 1 500 zł.

Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 oraz (22) 59 79 571 lub wysyłając pytania na adresy e-mail: k.pelizg@mazovia.pl oraz iwona.powaga@mazovia.pl .

Regulamin konkursu wraz z wzorami formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin konkursu
Formularz – osoby pełnoletnie
Formularz – osoby niepełnoletnie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst