Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 11 czerwca 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 24/2013 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 7 maja 2013 r. do 28 maja 2013 roku. /BR-385/13/
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012. /BR-386/13/ (sprawozdanie z wykonania budżetu materiał /BR-353/13/ radni otrzymali wcześniej).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2012 rok. /BR-387/13/
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2012. /BR-388/13/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. /BR-389/13/
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-390/13/
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013. /BR-391/13/
12. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wniosku o wyrażenie zgody
na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Pruszkowskiego w trybie odwołania. /BR-392/13/
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst