Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie "SZKOŁĄ SUKCESU"!

Samorząd

W Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26, tzw. „Budowlance”, już czwarty rok realizowany jest Projekt „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki uczestnictwu w Projekcie, uczniowie Technikum kształcący się w zawodach:
• technik budownictwa,
• technik ochrony środowiska,
• technik informatyk,
• technik ekonomista
• i technik pojazdów samochodowych
• oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (klasy wielozawodowe),
mogą bezpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół i klubów rozwijających zainteresowania, a także ze szkoleń zawodowych, warsztatów poprawiających umiejętności społeczne oraz przygotowujących do wejścia na rynek pracy. W latach 2009 – 2012 uczestnicy projektu brali udział m.in. w 1156 godz. dodatkowych zajęć wyrównawczych i 3762 godz. zajęć rozwijających umiejętności kluczowe z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, matematyki i fizyki. Ponadto uczniowie rozwijali swoje predyspozycje, zainteresowania i pasje w trakcie 2417 godz. zajęć kół, klubów i sekcji. Uczestnicy korzystają również z dodatkowego indywidualnego wsparcia psychologiczno –pedagogicznego, co pomaga im uporać się z osobistymi i szkolnymi problemami. Dzięki partnerstwie z firmą STRABAG uczniowie z Technikum Budowlanego rozwijają swoje kompetencje zawodowe w trakcie szkoleń (m.in. na wielkich budowach w Poznaniu, Katowicach, Poznaniu) i praktyk. Uczestnicy kształcący się w innych zawodach uczestniczą w szkoleniach zawodowych organizowanych m.in. w firmie DELL i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie.

Najbardziej pracowici uczestnicy mają możliwość korzystania z atrakcyjnych form Systemu Motywacyjnego Projektu. Już 30 uczniów zdobyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe na kursach m.in. operatora wózków widłowych, grafiki komputerowej, administrowania siecią komputerową, wizażu, stylizacji paznokcia, kadrowo – płacowych i in., co ułatwia im znalezienie pracy po skończeniu szkoły. Wytypowani uczestnicy przystępują też do międzynarodowych egzaminów językowych oraz komputerowych, a uzyskane certyfikaty zwiększają ich szanse na rynku pracy. W ramach Projektu uczestnicy zwiedzają Europę, poznają inne kultury i sprawdzają praktycznie swoje umiejętności językowe. Już 45 uczniów miało okazję zobaczyć Barcelonę i Paryż wraz z ich zabytkami i atrakcjami turystycznymi. Wybrani uczniowie biorą też udział w zimowych obozach edukacyjno – sportowych, w trakcie których uczą się nie tylko jeździć na nartach, ale trenują również umiejętności interpersonalne.

Realizacja Projektu umożliwiła także doposażenie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt (m.in. 11 tablic interaktywnych, rzutniki, komputery, sprzęt laboratoryjny i pomiarowy), programy komputerowe do kształcenia zawodowego i językowego oraz pomoce dydaktyczne i podręczniki. Dzięki temu w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica wykorzystywane są szeroko techniki multimedialne zarówno w kształceniu zawodowym, jak i ogólnym, a uczniowie mają zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników zawodowych i części ogólnokształcących.

Projekt, w sposób nieoceniony, przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności, a co najważniejsze – efektywności kształcenia zawodowego i ogólnego.

Świadczą o tym wyniki ogólnopolskich badań ewd (matura.ewd.edu.pl), w których porównywane są zarówno wyniki egzaminów maturalnych, jak i efektywność nauczania w szkołach. Technikum z Zespołu Szkół Nr 1 znalazło się w tych badaniach na pozycji „SZKOŁA SUKCESU”, zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno – przyrodniczych.

Wysoka efektywność kształcenia potwierdzona została również w piętnastej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013, organizowanego przez miesięcznik PERSPEKTYWY i dziennik RZECZPOSPOLITA (www.perspektywy.pl), w którym Kapituła porównuje wyniki egzaminów maturalnych szkół ponadgimanazjalnych, a w przypadku szkół technicznych – również egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie znalazł się w gronie 1500 najlepszych szkół w Polsce i w rankingu techników uplasował się na 18 pozycji w województwie mazowieckim oraz na 228 pozycji w kraju.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst