Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Warszawie

Samorząd

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyrektor RZGW w Warszawie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od: 2 stycznia 2013r.
do dnia 23 stycznia 2013 r. na adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B,
03-194 Warszawa,

osobiście w siedzibie RZGW w Warszawie lub na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl. Formularz składania wniosków stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Formularz str. 1

Formularz str. 2

Obwieszczenie Dyrektora RZGW

Pismo Dyrektora RZGW str. 1

Pismo Dyrektora RZGW str. 2

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst