Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Samorząd

22 listopada, podczas Konferencji „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” organizowanej w ramach kampanii promocyjno-informacyjnych projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przygotowanych do prowadzenia działań na rzecz aktywnej integracji.

Wśród wyróżnionych instytucji znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Działania Centrum wyróżniono za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działaniach własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym.

Logo „Zawsze pomocni”, którym wyróżniono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie promuje pracę socjalną i instytucje aktywnej integracji oraz ich rolę w aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Kampania ta ma przyczynić się do zmiany sposobu myślenia na temat pracy socjalnej i instytucji pomocy i aktywnej integracji. Jej głównym celem jest uświadamianie roli, jaką pełnią instytucje pomocy społecznej we współczesnym społeczeństwie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst