Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wyjazdowa sesja Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

6 czerwca podczas posiedzenia Zarządu, obok podjęcia wielu uchwał postanowień, dyskusji nad kluczowymi zadaniami realizowanymi na naszym terenie oraz najpilniejszymi potrzebami mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, Ewa Ilczyszyn Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprezentowała Członkom Zarządu nową siedzibę poradni.

„Nowa siedziba jest spełnieniem oczekiwań pracujących tu specjalistów.” – powiedziała Ewa Ilczyszyn. W nowym, przestronnie urządzonym lokalu poradnia funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku. Zatrudnieni tu psycholodzy i pedagodzy mają pod swoją opieką dzieci i młodzież z terenu całego powiatu. Pani Dyrektor zaprezentowała nowoczesne gabinety do badań diagnostycznych psychologiczno-pedagogicznych, gabinet do prowadzenia terapii metodą biofedbacku, terapii logopedycznej, neuropsychologicznej i psychoterapii. Pokazała również dobrze wyposażony gabinet do pracy z małym dzieckiem, tzw. salę poznawania świata (najmłodsze dziecko objęte pomocą ma 8 miesięcy). W Poradni znajduję się także sala mogąca pomieścić swobodnie 20-25 osób. Tam prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, w tym warsztaty dla uczniów przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia zachowania, trening zastępowania agresji ART, a także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców „Szkoła dla Rodziców”.

Pani Ewa Ilczyszyn powiedziała, „To prawdziwa satysfakcja, że działalność placówki od lat bardzo dobrze oceniają zarówno rodzice, jak i współpracujący z nią nauczyciele. Dzieci, młodzież i ich wychowawcy mogą tu otrzymać wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz uzyskać poradę związaną z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Działają tu zespoły orzekające w sprawie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego”.

Pani Dyrektor, podziękowała Elżbiety Smolińskiej Staroście Pruszkowskiemu i Członkom Zarządu Powiatu Pruszkowskiego za zaangażowanie w prace związane z powstaniem nowej siedziby Poradni oraz za to, że mali klienci Poradni mogą w tak komfortowych warunkach korzystać z pomocy specjalistów, którzy starają się pomagać w eliminowaniu trudności często ograniczającymi start w szkole, a tym samym osiąganie pierwszych życiowych sukcesów.

Od niedawna istnieje także stale uaktualniania strona internetowa Poradni: http://www.poradniapruszkow.szkolnastrona.pl.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst