Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Projekt METROPOLIS w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Samorząd

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wezmą udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn. METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy.

Powiat Pruszkowski podpisał umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację projektu „METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami Powiat Pruszkowski, Instytut Rachunkowości i Podatków z Warszawy oraz firma konsultingowa F5 Konsulting z Poznania. Całkowita wartość projektu to ponad 3,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 3,2 mln zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową Powiatu Pruszkowskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.
W ramach projektu przewiduje się następujące działania:
– wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu zarządzania ryzykiem;
– usprawnienie procedury zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom III sektora poprzez stworzenie bazy danych pn. „Mapa Aktywności”. Będzie to powszechnie dostępna kompleksowa wyszukiwarka szczegółowych informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego wraz z generatorem wniosków dotacyjnych;
– podniesienie kwalifikacji co najmniej 80 pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w obszarach mających wpływ na jakość i efektywność pracy urzędu.

W tym celu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu m.in.: profesjonalnej obsługi klienta, języka angielskiego, zarządzania czasem i stresem, komunikacji i asertywności, zarządzania zasobami ludzkimi, wiedzy prawnej i wiedzy o funkcjonowaniu administracji oraz metodyki zarządzania projektami PRINCE 2.

Projekt jest realizowany od marca 2012 r. do końca lutego 2014 r. Zaplanowane działania podniosą poziom wiedzy urzędników co będzie miało pozytywy wpływ na poprawę funkcjonowania urzędu oraz jakość świadczonych usług.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst