Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Współpraca samorządów

Samorząd

29 marca 2012 roku odbyło się wspólne posiedzenie komisji merytorycznych Rady Powiatu Pruszkowskiego i Rady Gminy Michałowice. Tematem spotkania były planowane inwestycje oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Pruszkowskiego, a także Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Michałowice odbyło się w Urzędzie Gminy w Michałowicach. Inicjatorami spotkania byli Urszula Wojciechowska Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Paweł Rajski Przewodniczący Rady Gminy Michałowice. W posiedzeniu uczestniczył Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, z Elżbietą Smolińską Starostą Pruszkowskim na czele, oraz Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie oraz Pracownicy Starostwa.

Tematem przewodnim spotkania była współpraca samorządu powiatowego i gminnego w zakresie planowanych inwestycji. Główny nacisk położono na inwestycje drogowe. Nowoczesna infrastruktura jest bowiem kluczowym czynnikiem obrazującym stan rozwoju regionu. Budowa i modernizacja dróg ma nie tylko usprawnić funkcjonowanie układu komunikacyjnego, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo ruchu. Równie istotnym tematem posiedzenia były powiatowe i gminne działania realizowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślono tutaj wiodącą rolę policji i straży pożarnej. Na koniec omówiono istotę zarządzania kryzysowego. Zdolność prawidłowego reagowania nawet na niewielkie zagrożenia ma znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Wspólne posiedzenie komisji pozwoliło określić priorytety, zarówno władz Powiatu Pruszkowskiego, jak i Gminy Michałowice. W przyszłości planowane są spotkania z innymi samorządami gminnymi.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst