Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Robocza wizyta Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

4 kwietnia Krzysztof Strzałkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego odwiedził Powiat Pruszkowski. Spotkanie z władzami samorządu powiatowego miało charakter roboczy.

Wicemarszałek odwiedził Szpital Powiatowy w Pruszkowie, który świadczy usługi medyczne z zakresu interny, chirurgii, neonatologii, ginekologii i położnictwa oraz realizuje kontrakt na świadczenie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Gość zapoznał się również z funkcjonowaniem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, od ubiegłego roku przyjmującego pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji pod nadzorem lekarskim.

Jednym z głównych celów wizyty było przeanalizowanie i wypracowanie współpracy w zakresie poprawy jakości drogowych rozwiązań komunikacyjnych. Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, podczas objazdu Powiatu, obejrzał zrealizowane w ostatnich latach powiatowe inwestycje drogowe, oceniając efekty, które wpłynęły na poprawę jakości życia społeczności lokalnej.
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego prowadzi działania związane z inwestycjami drogowymi, których strategię zaplanowano w kompleksowym projekcie „Nowej sieci dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego”. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa ul. Przyszłości.
Planowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych uwzględnia całościowe rozwiązania poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo sieci dróg powiatu. Kompleksowa analiza i ocena jakości oraz funkcjonalności dróg powiatowych w ostatnich latach sprawdziła się jako model koncepcyjny realizacji inwestycji tego rodzaju.

Podczas rozmów, Starosta Elżbieta Smolińska podkreśliła znaczenie doprowadzenia do płynności ruchu na trasie Warszawa – Grodzisk z uwzględnieniem przejazdu przez Pruszków, z wyprowadzeniem ruchu w kierunku drogi Warszawa – Poznań przez Żbików oraz ul. Pszczelińską w Brwinowie w kierunku Błonia.
Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, oceniając wpływ inwestycji drogowych o charakterze ogólnopolskim na płynność ruchu na drogach regionalnych oraz analizując potrzeby lokalne, podzielił planowane wspólnie do realizacji zadania na dwie kategorie: krótko i długoterminowe. Wśród zadań krótkoterminowych znalazły się:
Zawarcie porozumienia samorządu powiatowego z samorządem województwa i samorządem gminnym dotyczące: budowy mostu na rzece Utracie w Pruszkowie (droga powiatowa Nr 3142W) przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 718 i drogą gminną ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej, odwodnienia drogi powiatowej Nr 3135W i ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 718 i Nr 760 oraz przylegających dróg gminnych.
Pilne przystąpienie do przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3138W (ul.3-go Maja w Pruszkowie) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 701 (ul. Żbikowska w Pruszkowie) przez zarządcę drogi.
Podjęcie przez samorząd województwa pilnych działań zmierzających do przebudowy (likwidacja przewężeń) drogi Nr 719 (Al. Jerozolimskie) na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz poprawy stanu technicznego skrzyżowań w/w drogi z drogami lokalnymi na odcinku Pruszków – Otrębusy oraz działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na przejazdach WKD na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
Wykonanie w latach 2012-2013 przebudowy nawierzchni drogi Nr 720 (ul. Pszczelińska w Brwinowie) na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 719 do ronda w Brwinowie (skrzyżowanie z drogami powiatowymi Nr 3128W- ul. Grodziska i Nr 3126W – ul. Wilsona) w ramach realizacji zawartego porozumienia z Gminą Brwinów.
Podjęcie wspólnych działań zmierzających do rozwiązania problemu włączenia drogi powiatowej Nr 3142W (ul. B. Prusa i ul. Gordziałkowskiego w Pruszkowie) w drogę wojewódzką Nr 719 (Al. Wojska Polskiego).
Wśród zadań długoterminowych znalazła się, planowana od ponad 20 lat, budowa tzw. Paszkowianki,. w szczególności przyspieszenie realizacji wiaduktu nad torami PKP, który, w powiązaniu z układem dróg powiatowych i gminnych, przejmie ruch z autostrady A-2. Obie strony zdają sobie sprawę, że realizacja Paszkowianki, w całym przebiegu, w szybkim czasie nie jest możliwa. Władze Powiatu zabiegając o wybudowanie wiaduktu, dążą do odciążenia przejazdu przez centrum Pruszkowa. Wicemarszałek w rozmowach z Zarządem Powiatu nie wyklucza realizacji proponowanego rozwiązania, ale podkreślił, że szczegóły wymagają dodatkowego omówienia.
Warunkiem realizacji inwestycji jest wyłącznie dobra współpraca samorządów różnego szczebla. Akceptacja samorządu wojewódzkiego stanowi ważne ogniwo, dzięki któremu, w najbliższym czasie, będzie można rozpocząć prace.

Kończąc wizytę Starosta powiedziała „Panie Marszałku, Pana obecność dzisiaj jest dowodem zainteresowania naszymi sprawami i chęci zaradzenia naszym problemom. Wierzę, że uda się nam zrealizować wypracowane dziś uzgodnienia”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst