Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania"

Samorząd

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26 już trzeci rok realizuje projekt pn. „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej biorą udział w dodatkowych zajęciach z jęz. polskiego, jęz. angielskiego, matematyki i fizyki oraz w zajęciach różnorodnych kół zainteresowań. Uczestniczą również w warsztatach i szkoleniach rozwijających ich umiejętności społeczne i zawodowe, a także mają możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych i komputerowych oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
Dzięki realizacji projektu nauka w ZS Nr 1 stała się bardziej atrakcyjna i efektywna.

Bogata oferta edukacyjna, potwierdzona badaniami Kuratorium Oświaty (SZKOŁA SPEŁNIA NAJWYŻSZY STOPIEŃ WYMAGAŃ), w nieoceniony sposób wpływa na poprawę kluczowych umiejętności oraz rozwój talentów i pasji oraz poziom osiągnięć uczestników projektu. Między innymi uczniowie Technikum zdają egzaminy maturalne z wynikami powyżej średniej krajowej, a w ogólnopolskich badaniach ewd.matura szkoła znalazła się na pozycjach SZKOŁA SUKCESU i SZKOŁA WSPIERAJĄCA, co świadczy wysokim poziomie nauczania. Ponadto 20 uczniów – uczestników Klubu Młodego Informatyka, zdało pomyślnie egzaminy i stało się posiadaczami Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, a 12 uczestników z klubów językowych uzyskało międzynarodowe certyfikaty potwierdzające umiejętności z języka niemieckiego GRUNDSTUFE DEUTSCH i z języka angielskiego – FCE.

W ramach projektu już 152 uczniów uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, 42 zdobyło doświadczenie zawodowe w firmie STRABAG i otrzymało zaświadczenia o odbytych praktykach, a 20 osób uzyskało dodatkowe, liczące się na rynku pracy, kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami i świadectwami np. operatora wózków widłowych, stylizacji paznokcia, AutoCada, administratora sieci. Uczniowie wyjeżdżają również na specjalistyczne szkolenia do różnych miast w Polsce, gdzie nie tylko poszerzają swoją wiedzę zawodową, ale mają również możliwość zwiedzania miejsc atrakcyjnych turystycznie.

W ramach systemu motywacyjnego, najbardziej aktywni i pracowici uczestnicy projektu co roku zwiedzają najpiękniejsze miejsca Europy (byli już w Paryżu i Barcelonie), a ferie zimowe spędzają w górach, gdzie m.in. uczą się jeździć na nartach. Co istotne, wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu, są bezpłatne dla uczestników.

Dodatkowo, realizacja projektu pt.: „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania” uczyniła Zespół Szkół Nr 1 jedną z najnowocześniejszych szkół w regionie. Do 11 pracowni zostały zakupione tablice interaktywne, a do pozostałych – rzutniki i ekrany, co pozwala na kształcenie z szerokim wykorzystaniem technik multimedialnych. Szkoła wzbogaciła się o też nową pracownię komputerową oraz nowoczesne laboratorium chemii i monitoringu środowiska. Dzięki wyposażeniu pracowni w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym urządzenia pomiarowe i aparaturę laboratoryjną, znacznie zwiększyła się jakość kształcenia zawodowego. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe, w tym specjalistyczne do nauki języków obcych i zawodów oraz multimedia.

Z kolei doposażenie biblioteki m.in. w książki do kształcenia zawodowego i językowego, zapewnia uczestnikom dostęp do podręczników, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu.
Więcej o realizacji projektu można dowiedzieć się odwiedzając stronę
www.zsnr1-pruszkow.com

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst