Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wykład prof. dr Marka Mariana Drozdowskiego

Samorząd

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, w ramach współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, objęła patronatem wykład prof. dr Marka Mariana Drozdowskiego pt. „Centralny Okręg Przemysłowy – jego twórcy”. Inicjatorem wykładu było Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno Naukowe.

Wykład, zgromadził w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie kilkudziesięciu słuchaczy. Spotkanie zostało poprzedzone miłą uroczystością złożenia Profesorowi życzeń z okazji 80 lecia urodzin. Były kwiaty i tradycyjne „sto lat”. Krótki film o życiu dostojnego Jubilata przybliżył sylwetkę tego znanego historyka specjalizującego się w dziejach Polonii, historii gospodarczej, historii Polski XIX-XX w. oraz historii Stanów Zjednoczonych XVIII-XX w.

Wykład Profesora Marka Mariana Drozdowskiego poświęcony był jednemu z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej, powstaniu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zbudowany po okresie wielkiego kryzysu lat trzydziestych, dla ożywienia gospodarczego południowo – centralnych dzielnic Polski. Budowę COP zainicjował ówczesny wicepremier do spraw ekonomicznych i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, który upatrywał w tym przedsięwzięciu gospodarczym możliwości zwiększenia zatrudnienia w przemyśle ludności z terenów ówczesnych województw: lwowskiego, krakowskiego lubelskiego i kieleckiego. Budowę podjęto z bardzo dużym zaangażowaniem. Wielkim inwestycjom towarzyszyła budowa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. W ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 1937-39 powstały huta w Stalowej Woli, Fabryka Obrabiarek i Wytwórnia Silników Państwowych Zakładów Lotniczych w Rzeszowie, Fabryka Opon „Stomil” w Dębicy, fabryki gumy i obrabiarek produkujące m.in. broń w Sanoku, Radomiu, Starachowicach. Wytwórnia amunicji w Kraśniku, Państwowe Zakłady Lotnicze w Mielcu i bardzo wiele innych. Najważniejszymi inwestycjami były hydroelektrownie w Porąbce na Sole i w Rożnowie na Dunajcu.

To ciekawe spotkanie zakończyło się długą dyskusją, która wydawałoby się, że nie będzie miała końca. Na pożegnanie słuchacze nagrodzili gromkimi brawami Profesora Marka Mariana Drozdowskiego oraz Panią Irenę Horban Prezesa Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno Naukowego za inicjatywę przybliżenia zebranym tej wspaniałej karty historii gospodarczej II Rzeczypospolitej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst