Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zasady przyjęć pacjentów w Przychodni na Drzymały w Pruszkowie

Samorząd

Rok 2012 przyniósł nowe zasady współpracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z płatnikiem, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia, który narzucił bezwzględną dyscyplinę finansową, nie dając możliwości przekroczenia wysokości zawartych kontraktów.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana w dostępności usług specjalistycznych w Przychodni Rejonowej nr 1 w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21.

Wszystkich pacjentów obowiązuje tzw. lista oczekujących do lekarza specjalisty, która jest widoczna w systemie informatycznym prowadzonym przez Narodowy Funduszu Zdrowia. W ramach usług zakontraktowanych przez SPZ ZOZ w Pruszkowie, Przychodnia Rejonowa nr 1 przy ul. Drzymały w Pruszkowie może zapewnić rejestrację wizyty u lekarza na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Pacjent zapisujący się do poradni specjalistycznej powinien posiadać:
• dowód osobisty,
• aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
• skierowanie wraz z wynikami niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających wstępne rozpoznanie.
W przypadku rezygnacji z oczekiwania na wizytę, pacjent powinien powiadomić o tym fakcie rejestrację przychodni, co pozwoli na szybsze przyjęcie kolejnej osoby.

Skierowanie do: ginekologa, stomatologa, dermatologa i okulisty nie jest wymagane.

W tzw. nagłych przypadkach, w dniach, kiedy dana poradnia jest czynna, do lekarza okulisty, dermatologa, i neurologa możliwe jest przyjęcie dodatkowo (poza listą zapisów) nie więcej niż pięć osób. O kwalifikacji, czy przypadek jest pilny decyduje lekarz specjalista. Do dyspozycji pacjentów, bez ograniczeń pozostaje POZ, która w wielu przypadkach może wesprzeć poradą oczekującego na wizytę u specjalisty pacjenta. W tym celu, w rejestracji przychodni, należy wypełnić stosowną deklarację.

Bez ograniczeń działa również w budynku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie przy ulicy Armii Krajowej 2/4, Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska stanowiąc wsparcie dla pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, lekarze pracujący w POZ i NPL, kierują pacjentów do odpowiednich oddziałów szpitalnych.

Dyrekcja SPZ ZOZ w Pruszkowie ma nadzieję, że podane informacje pozwolą, w sytuacji wystąpienia problemów zdrowotnych, na szybkie uzyskanie pomocy lekarskiej wszystkim pacjentom.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst