Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Abolicja dla cudzoziemców

Samorząd

Od 1 stycznia cudzoziemcy przebywający nielegalnie na terenie Polski mogą zalegalizować swój pobyt. Wnioski o legalizację pobytu można składać do 2 lipca 2012.

Nielegalni imigranci zamieszkujący na Mazowszu od 1 stycznia 2012 r. do 2 lipca 2012 r. mogą składać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wnioski o legalizację pobytu w Polsce.

Prawo do legalizacji pobytu w Polsce przysługuje osobom, które:
• nielegalnie oraz nieprzerwanie przebywają w Polsce co najmniej od 20.12.2007 r.
• nielegalnie oraz nieprzerwanie przebywają w Polsce co najmniej od 1.01.2010 r.
i przed tym dniem otrzymały odmowę nadania statusu uchodźcy oraz otrzymały orzeczenia o wydaleniu
• w dniu 1.01.2010 r. pozostawały w kolejnej procedurze o nadanie statusu uchodźcy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku cudzoziemcy otrzymają prawo do pobytu na terenie Polski na okres 2 lat z możliwością przedłużenia. Opłata skarbowa za udzielenie abolicji wynosi 340 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące abolicji oraz dokumenty niezbędne do wystąpienia o legalizację pobytu dostępne są na stronie www.abolicja.gov.pl oraz w siedzibach urzędów wojewódzkich.

Plakat
Ulotka

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst