Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pruszkowski epilog Powstania Warszawskiego

Samorząd

Pruszkowskie obchody 65 rocznicy Powstania Warszawskiego będą miały szczególny charakter. Po odbywającym się na terenie całego powiatu cyklu imprez rocznicowych upamiętniających Powstanie oraz jego uczestników, 2 października br. na terenie byłego hitlerowskiego obozu przejściowego „Dulag 121” w Pruszkowie odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum upamiętniającego fakt istnienia tego obozu, martyrologię przetrzymywanych w nim mieszkańców Warszawy oraz poświęcenie i ofiarność miejscowej ludności udzielającej pomocy wypędzonym.

„Dulag 121″ – Durchgangslager utworzony na terenach warsztatów kolejowych w Pruszkowie to jeden z najtragiczniejszych epizodów kończącego się Powstania Warszawskiego i niemieckiej akcji eksterminacyjnej wobec ludności Warszawy. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie przeszło 650 tysięcy mieszkańców stolicy – wypędzonej z domów ludności cywilnej i kapitulujących powstańców. W ciągu kilku miesięcy, między 6 sierpnia 1944 a 16 stycznia 1946 przetrzymywani byli tutaj w bardzo trudnych warunkach, czasami przez wiele tygodni, czekający na docelowe przewiezienie do obozów koncentracyjnych cywilni Warszawiacy oraz powstańcy z Mokotowa i Żoliborza. Mieszkańcy Pruszkowa i okolic, często z narażeniem życia, organizowali żywienie i opiekę lekarską dla wypędzonych oraz udzielali pomocy licznym uciekinierom z obozu.

Pamięć tych tragicznych chwil jest nadal żywa wśród starszych mieszkańców Pruszkowa, a historia jest przekazywana następnym pokoleniom. W 1990 roku na terenie byłego obozu został odsłonięty monumentalny, pełen ekspresji pomnik upamiętniający uczestników Powstania Warszawskiego. Obecnie, po wielu latach starań i zabiegów samorządowi powiatu pruszkowskiego przy współpracy z samorządem miasta Pruszkowa udało się zrealizować ideę utworzenia w tym miejscu Muzeum „Dulag 121” upamiętniającego fakt istnienia obozu oraz poniesione wówczas ofiary przez społeczeństwo polskie.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum „Dulag 121”, zaplanowana symbolicznie w rocznicowych dniach kapitulacji Powstania, będzie zwieńczeniem całego cyklu obchodów 65 rocznicy Powstania Warszawskiego w kraju.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst