Pruszkowski epilog Powstania Warszawskiego

Samorząd

Pruszkowskie obchody 65 rocznicy Powstania Warszawskiego będą miały szczególny charakter. Po odbywającym się na terenie całego powiatu cyklu imprez rocznicowych upamiętniających Powstanie oraz jego uczestników, 2 października br. na terenie byłego hitlerowskiego obozu przejściowego „Dulag 121” w Pruszkowie odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum upamiętniającego fakt istnienia tego obozu, martyrologię przetrzymywanych w nim mieszkańców Warszawy oraz poświęcenie i ofiarność miejscowej ludności udzielającej pomocy wypędzonym.

„Dulag 121″ – Durchgangslager utworzony na terenach warsztatów kolejowych w Pruszkowie to jeden z najtragiczniejszych epizodów kończącego się Powstania Warszawskiego i niemieckiej akcji eksterminacyjnej wobec ludności Warszawy. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie przeszło 650 tysięcy mieszkańców stolicy – wypędzonej z domów ludności cywilnej i kapitulujących powstańców. W ciągu kilku miesięcy, między 6 sierpnia 1944 a 16 stycznia 1946 przetrzymywani byli tutaj w bardzo trudnych warunkach, czasami przez wiele tygodni, czekający na docelowe przewiezienie do obozów koncentracyjnych cywilni Warszawiacy oraz powstańcy z Mokotowa i Żoliborza. Mieszkańcy Pruszkowa i okolic, często z narażeniem życia, organizowali żywienie i opiekę lekarską dla wypędzonych oraz udzielali pomocy licznym uciekinierom z obozu.

Pamięć tych tragicznych chwil jest nadal żywa wśród starszych mieszkańców Pruszkowa, a historia jest przekazywana następnym pokoleniom. W 1990 roku na terenie byłego obozu został odsłonięty monumentalny, pełen ekspresji pomnik upamiętniający uczestników Powstania Warszawskiego. Obecnie, po wielu latach starań i zabiegów samorządowi powiatu pruszkowskiego przy współpracy z samorządem miasta Pruszkowa udało się zrealizować ideę utworzenia w tym miejscu Muzeum „Dulag 121” upamiętniającego fakt istnienia obozu oraz poniesione wówczas ofiary przez społeczeństwo polskie.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstające Muzeum „Dulag 121”, zaplanowana symbolicznie w rocznicowych dniach kapitulacji Powstania, będzie zwieńczeniem całego cyklu obchodów 65 rocznicy Powstania Warszawskiego w kraju.