Protokół ze spotkania konsultacyjnego projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi

NGO

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem ze spotkania konsultacyjnego projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020: pobierz.