Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Indywidualne podejście do osób z niepełnosprawnościami

Aktualności, Pruszków, Samorząd, wydarzenia

W czwartek, tj. 20 maja br., z wizytą do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przyjechał Paweł Wdówik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego tematem była strategia deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczych i plany związane z Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, które powstanie w Brwinowie.

W spotkaniu udział wzięli również: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Magdalena Beyer Radna Powiatu Pruszkowskiego, Maria Makowska oraz przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami: Krystyna Dąbrowska i Ilona Massalska ze Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy, a także Joanna Wodarska-Likowska i Bogdan Cieślak związani z Niepubliczną Szkołą Podstawową dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek”.

Ogromna liczba osób z niepełnosprawnościami mieszka w zamkniętych instytucjach opiekuńczych. Często pozbawione są one podstawowych praw i możliwości decydowania o sobie. Tymczasem „nawet osoby niskofunkcyjne mają prawo decydować o sobie w pewnych kwestiach” – mówił podczas spotkania Paweł Wdówik. W tym właśnie kontekście podkreślił istotę planowanej strategii rządowej dotyczącej deinstytucjonalizacji placówek opiekuńczych. Deinstytucjonalizacja to długotrwały proces, którego celem ma być danie szansy wszystkim osobom z niepełnosprawnościami i włączenie ich w życie społeczności lokalnych. Polegać ma ona przede wszystkim na restrukturyzacji placówek opiekuńczych takich, jak domy pomocy społecznej. Chodzi o to, aby zamiast olbrzymich instytucji działały kameralne „wspólnoty”, gdzie najważniejszy będzie człowiek i jego indywidualne potrzeby.

W taki sposób funkcjonować ma właśnie Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które powstanie w Brwinowie. PCOM realizowany będzie jako I etap wieloletniej inwestycji polegającej na budowie Zespołu Placówek Wsparcia w Brwinowie, w skład którego docelowo wejdą: Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Dom Pomocy Społecznej. Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski na koniec spotkania zaprosił wszystkich gości do wspólnego tworzenia projektu, jakim jest Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. „Zależy nam na tym, by dla każdego podopiecznego stworzyć odpowiednie warunki pod kątem jego indywidualnych potrzeb.” – podkreślił.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst