Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konkurs dla uczniów „Norwid – Akcja Pruszkowska”

Aktualności, Kultura, Pruszków, wydarzenia

Muzeum Dulag 121 zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu pruszkowskiego do wzięcia udziału w konkursie historyczno-literacko-plastycznym, organizowanym w ramach obchodów Roku Norwidowskiego ustanowionego przez Sejm RP. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii lokalnej na temat „Akcji Pruszkowskiej” – trwającej od listopada 1944 do stycznia 1945 roku akcji ratowania z palonej i burzonej przez okupanta niemieckiego Warszawy dóbr kultury polskiej, które były narażone na wywiezienie lub unicestwienie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego. Partnerem konkursu jest Fundacja Museion Norwid w Warszawie.

Szczegóły konkursu:

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
I – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – konkurs plastyczny
II – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – konkurs historyczno-literacki w II etapach
III – uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs historyczno-literacki w II etapach

KATEGORIA I

Dla najmłodszych uczniów przygotowane zostały dwa krótkie wspomnienia osób, które uczestniczyły w wydarzeniach związanych z „Akcją Pruszkowską”. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie jednej ze scen i samodzielne przygotowanie w dowolnej technice pracy plastycznej bądź komiksu, opowiadającego przeczytane historie. Materiały źródłowe w formie plików pdf i jpg są dostępne do pobrania na stronie muzealnej www.dulag121.pl w zakładce Edukacja pod hasłem Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska”.

Organizatorzy czekają na prace uczniów do 7 czerwca 2021 roku. Należy podpisać je imieniem i nazwiskiem oraz opatrzyć numerem szkoły i klasy, do której uczęszcza uczeń. Następnie, pojedynczo bądź zebrane przez klasę lub szkołę prace należy przesłać pocztą na adres Muzeum Dulag 121 (ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków) lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum. Organizatorzy proszą również o podanie kontaktowego adresu e-mail bądź telefonu autora pracy – ucznia, bądź nauczyciela, który z ramienia szkoły będzie opiekował się uczniami biorącymi udział w konkursie.

Ogłoszenie rezultatów konkursu nastąpi 20 czerwca 2021 roku. Na zwycięzców czekają nagrody, książki i albumy. Jeśli warunki pandemiczne nie pozwolą na zorganizowanie spotkania w Muzeum Dulag 121 dla uczestników konkursu, dyplomy i nagrody zostaną przekazane do szkół z prośbą o wręczenie ich podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

KATEGORIA II i III – ETAP I

Dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych przygotowano materiały wspomnieniowe opowiadające o różnych aspektach ratowania rękopisów Cypriana Kamila Norwida ze zburzonej na przełomie 1944 i 1945 roku Warszawy. Są to relacje osób, które bezpośrednio brały udział w „Akcji Pruszkowskiej”. Uczestnicy tych wydarzeń opowiadają nie tylko o odnalezieniu rękopisów Norwida w piwnicy warszawskiej kamienicy, o ich ukrywaniu w Pruszkowie, ale również o niebezpieczeństwach prowadzenia takich działań.

Zadaniem uczniów klas 7-8 szkół podstawowych jest napisanie opowiadania od 3 do 4 stron formatu A4 (1800 znaków na stronę).

Tematy prac do wyboru:

  1. Nieznani bohaterowie „Akcji Pruszkowskiej” na podstawie spisanych relacji i pamiętników świadków wydarzeń. Opisz organizację akcji ratowania dóbr kultury z warszawskich bibliotek, muzeów i zbiorów prywatnych z uwzględnieniem historii odnalezienia, a następnie ukrycia w Pruszkowie rękopisów Cypriana Kamila Norwida. Odpowiedz również na pytania: Czy postawa uczestników „Akcji Pruszkowskiej” stanowi według Ciebie przykład bohaterstwa i patriotyzmu? Dlaczego tak uważasz? Czy warto pamiętać o tych wydarzeniach?
  2. „…Ideał sięgnął bruku”. Na podstawie udostępnionych materiałów źródłowych, relacji świadków, opisz jakie emocje towarzyszyły uczestnikom „Akcji Pruszkowskiej” oraz ich rodzinom. Pomogą Ci następujące słowa: „we trzech przeglądamy zawartość kilkunastu worków (…) wreszcie i Vade-mecum Norwida. Z pojawieniem się tego ostatniego dostajemy dreszczu wzruszenia. (…) Zdejmujemy czapki. Makowiecki powiada, że – w związku z okolicznościami („Vade-mecum” w baraku w Pruszkowie!) – można użyć słów Norwidowskich o ideale, co sięgnął bruku”. Spróbuj również odpowiedzieć na pytania: Dlaczego z zagrożeniem utraty własnego życia ratowano najcenniejsze zbiory polskiej kultury, w tym rękopisy Cypriana Kamila Norwida? Jakie znajdujesz miejsce dla twórczości Cypriana Kamila Norwida we współczesnym świecie?

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do konkursu do 20 czerwca 2021 roku od nauczycieli, samych uczniów lub ich rodziców na adres e-mailowy: edukacja@dulag121.pl, lub telefonicznie: 22 758 86 63. Materiały źródłowe w formie plików pdf i jpg są dostępne do pobrania na stronie muzealnej www.dulag121.pl w zakładce Edukacja pod hasłem Konkurs „Norwid – Akcja Pruszkowska”. Organizatorzy proszą o przesyłanie opowiadań w formie plików tekstowych lub pdf. Dopuszczalne są również prace napisane własnoręcznie.

Prace można przesyłać do 10 września 2021 roku. Należy podpisać je imieniem i nazwiskiem oraz opatrzyć nazwą i numerem szkoły oraz klasy, do której uczęszcza uczeń. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: edukacja@dulag121.pl. Można je również dostarczyć listownie na adres Muzeum Dulag 121 (ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków) lub osobiście.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wtorek 21 września 2021 roku. Na zwycięzców czekają nagrody, książki i albumy.

KATEGORIA II i III – ETAP II

Zwycięzcy etapu I oraz chętni uczestnicy, w październiku i listopadzie br. zostaną podzieleni na grupy i zaproszeni do przygotowania, nagrania i zmontowania (w dwóch grupach) słuchowisk opowiadających o „Akcji Pruszkowskiej”. Podczas warsztatów, uczniowie sami skonstruują opowieść, napiszą dialogi, a następnie nagrają je dodając potrzebne dźwięki i muzykę. Całość zostanie udostępniona szerokiej publiczności.

LEKCJE ONLINE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Organizatorzy zapraszają nauczycieli i uczniów do skorzystania z bezpłatnej lekcji online (dla grup powyżej 5 osób), wprowadzającej w temat konkursu. Podczas lekcji opowiedzą o życiu  Cypriana Kamila Norwida, losach rękopisów jego poezji i rysunków przed II wojną światową oraz przedstawią historię „Akcji Pruszkowskiej”. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: edukacja@dulag121.pl.

Wszystkie materiały konkursowe i regulamin znajdują się na stronie internetowej: dulag121.pl/edukacja.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst