Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zaproszenie – spotkanie z cyklu „Karty Historii”

Kultura, Pruszków, wydarzenia

Zbrodnie niemieckie w Pruszkowie 1939-1945

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Karty Historii”. Wykład dr. Pawła Kosińskiego (IPN) zatytułowany „Zbrodnie niemieckie w Pruszkowie 1939-1945” odbędzie się w sobotę, 29 lutego o godz. 15.00 w siedzibie Muzeum Dulag 121.

Tematem prelekcji dr. Pawła Kosińskiego będą zbrodnie popełnione na terenie Pruszkowa w okresie niemieckiej okupacji. Od 8 września 1939 do 17 stycznia 1945 roku urzędujący na terenie miasta niemieccy żołnierze i funkcjonariusze dopuścili się licznych mordów na jego mieszkańcach, ludności zamieszkującej okoliczne wsie czy osobach przyjezdnych. W czasie okupacji jednym z największych okrucieństw była likwidacja pruszkowskiej społeczności żydowskiej, która nie odrodziła się już po zakończeniu II wojny światowej. Ofiarami bezwzględnej działalności okupanta stali się również pruszkowianie tzw. aryjskiego pochodzenia.

Dr Paweł Kosiński – pracownik Biura Badań Historycznych IPN, historyk, archiwista, badacz stosunków polsko-niemieckich w pierwszej połowie XX w.; autor m. in. „Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu pierwszej wojny światowej” (2002).

 

Plakat wer2 prób

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst