Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski z dotacją na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Aktualności, Edukacja i sport, Gospodarka i inwestycje, Pruszków

Już niedługo wystartują prace związane z budową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie przy ulicy Wapiennej 2.

Miło nam poinformować, że Powiat Pruszkowski otrzymał dotację w wysokości 4 000 000 zł na realizację budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.
Składamy podziękowania dla: Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Zarządu Województwa Mazowieckiego i Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Dotacja jest wynikiem podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały dotyczącej dofinansowania realizacji projektów w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Dodatkowo warto przypomnieć, że w 2019 roku dzięki życzliwości i stałej współpracy Ośrodka z Firmą „Blachy Pruszyński” w wyniku rozmów z Prezesem Krzysztofem Pruszyńskim na temat możliwości współfinansowania budowy nowej siedziby, 5 czerwca 2019 roku Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski oraz Krzysztof Pruszyński Prezes Zarządu „Fundacji Pruszyńscy” podpisali list intencyjny dotyczący dofinansowania budowy nowego obiektu. Fundacja zadeklarowała możliwość pokrycia 50% kosztów inwestycji.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniesie 42 337 267,79 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna” polega na budowie nowego budynku siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski, która będzie realizowana etapowo:

  • Etap I – budowa części dydaktycznej wraz z salą sportową, budową infrastruktury technicznej (przyłącze, instalacje, utwardzone ciągi pieszojezdne, chodniki, miejsca parkingowe) oraz zagospodarowaniem terenu (budowa boiska, bieżni, placu zabaw, miejsca na urządzenia rekreacyjne, ogrodzeń, urządzenie terenów zieleni, pozostałe utwardzenia, mała architektura);
  • Etap II – budowa części budynku przeznaczonej na internat wraz
    z zagospodarowaniem terenu (w zakresie budowy schodów z pochylnią i utwardzeń przy budynku) oraz infrastruktury w zakresie budowy chodnika przed głównym wejściem do tej części.

Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2022.

 

HIGH RES 1HIGH RES 2HIGH RES 3

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst