Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVI Sesja Rady

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Zapraszamy na XVI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

sesja fot

 

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-187/2019/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego /BR-188/2019/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 /BR-189/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-185/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 /BR-186/2019/.
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Powiatu,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowice
  /BR-190/2019/.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej /BR-191/2019/.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka /BR-192/2019/.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2020 rok /BR-194/2019/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2020 rok /BR-195/2019/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-196/2019/ .
 7. Informacja Nr 9/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 listopada do 6 grudnia 2019 r. /BR-193/2019/.
 8. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 10. Zamknięcie obrad.
  Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
  Stanisław Dymura
  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  Projekty uchwał Rady do pobrania:
  BR.0000.70.2019_porządek XVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
  BR_185_2019_wpf2020
  BR_186_2019_budżet2020
  BR_187_2019_zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
  BR_188_2019_wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego
  BR_189_2019_wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
  BR_190_2019_pomoc finansowa gmina Michałowice
  BR_191_2019_przyjęcie od wojewody zadań publicznych
  BR_192_2019_wynagrodzenie rodzin zastępczych
  BR_193_2019_informacja o pracy zarządu
  BR_194_2019_plan kontroli komisji rewizyjnej
  BR_195_2019_plan pracy rady
  BR_196_2019_rozpatrzenie skargi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

   

   

   

  Przewodniczący

  Rady Powiatu Pruszkowskiego

   

  Stanisław Dymura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

   

   

  Przewodniczący

  Rady Powiatu Pruszkowskiego

   

  Stanisław Dymura

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

   

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst