Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
64504855_2355558568056523_4653142193819615232_o

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-155/2019/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-156/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2019 r. środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej /BR-157/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 698/2 obr. 2 m. Piastów /BR-158/2019/.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-159/2019/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/430/2018 z dnia 25 września 2018 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. /BR-160/2019/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. /BR-161/2019/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kierunków działań Zarządu
  Powiatu Pruszkowskiego ws. inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji
  w latach 2019-2023 /BR-153/2019/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-154/2019/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR- 164/2019/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-165/2019/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji /BR-166/2019/.
 18. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych.
 19. Ochrona zieleni, bilans drzew usuniętych i nasadzonych w Powiecie Pruszkowskim.
 20. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu /BR-162/2019/.
 21. Informacja Nr 7/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 sierpnia do 30 września 2019 r. /BR-163/2019/.
 22. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 23. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR.0000.57.2019 porządek XIV sesji Rady Powiatu
BR_153_2019_zaopiniowanie kierunków działań ws. inwestycji drogowych
BR_154_2019_program naprawczy
BR_155_2019_wpf
BR_156_2019_budżet
BR_158_2019_nieodpłatne nabycie własności_Piastów
BR_159_2019_regulamin zasad wynagradzania nauczycieli
BR_160_2019 zmieniająca uchwałę z 2018 r. _ wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
BR_161_2019 _ wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
BR_162_2019_harmonogram wydarzeń powiatu
BR_163_2019_informacja o pracy zarządu
BR-157_2019_środki finansowe dla policji
BR-164_2019_rozpatrzenie skargi
BR-165_2019_rozpatrzenie skargi
BR-166_2019_rozpatrzenie petycji

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst