Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

„Zdrowa Niedziela w Powiecie Pruszkowskim” już za nami

Aktualności, Pruszków

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie zaprosił mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na bezpłatne badania, konsultacje oraz porady specjalistów. „Zdrowa Niedziela w Powiecie Pruszkowskim” odbyła się w niedzielę, 8 września w godz. od 10:00 do 15:00 w Przychodni SPZ ZOZ w Pruszkowie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu skorzystali z ponad 550 świadczeń! 

Zainteresowani mieli okazję zasięgnąć porad specjalistów z zakresu: okulistyki, dermatologii, rehabilitacji i dietetyki. Chętni wykonali bezpłatne badania: EKG, pomiar cukru i ciśnienia tętniczego.

Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie zorganizowała stoisko informacyjno-edukacyjne, dzięki któremu mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z profilaktyką chorób przenoszonych przez kleszcze. Mogli również pozyskać informacje na temat szczepień ochronnych przeciw Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu oraz nauczyć się usuwania kleszczy. Chętni skorzystali z nauki samobadania piersi na fantomie. Prowadzona była również dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących raka piersi, chorób odkleszczowych i odzwierzęcych oraz zatruć pokarmowych.

Zyta Lament Kierownik Przychodni SPZ ZOZ w Pruszkowie zachęca do udziału w kolejnej „Zdrowej Niedzieli w Powiecie Pruszkowskim”. Termin jest w trakcie ustaleń. Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Patron Honorowy wydarzenia wyraził zadowolenie, że dzień bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami spotkał się z tak pozytywnym odbiorem wśród pacjentów oraz wysoką frekwencją, mimo że pogoda nie była tego dnia sprzyjająca.

przychodnia i wyjazd (3 of 14) przychodnia i wyjazd (4 of 14) przychodnia i wyjazd (5 of 14)przychodnia i wyjazd (2 of 14) przychodnia i wyjazd (6 of 14) przychodnia i wyjazd (7 of 14) przychodnia i wyjazd (8 of 14)

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst