Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zapraszam na XIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 10 września 2019 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
64504855_2355558568056523_4653142193819615232_o

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-149/2019/.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2018 /BR-150/2019/.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Projekty uchwał Rady do pobrania:
BR_149_2019_budżet
BR_150_2019_pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZ ZOZ

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst