Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r.

Aktualności, Pruszków

Miło jest nam poinformować, że Powiat Pruszkowski uzyskał dofinansowanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł III. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, a także pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Program skierowany jest także do opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Świadczenie usługi polega na zapewnieniu możliwości bezpłatnego skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. 

Zadanie będzie realizowane w Dziennym Domu „Senior+” przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie, od września do grudnia 2019 r.

Terminy konsultacji:
– wtorek, środa: godz. 14:00 – 17:00,
– piątek: godz. 10:00 – 14:00.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30:
– tel. 22 738 15 01
– e-mail: pcpr@pcpr.pruszkow.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst