Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).
DSC_4364

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-136/2019/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2019 /BR-137/2019/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  /BR-138/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów /BR-139/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Piastów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie miasta Piastowa /BR-140/2019/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest /BR-141/2019/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-142/2019/.
 13. Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 14. Informacja Nr 6/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 6 czerwca do 13 sierpnia 2019 r. /BR-143/2019/.
 15. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

BR.0004.46.2019_porządek XII sesji
BR_136_2019_wpf BR_137_2019_budżet
BR_137_2019_budżet
BR_138_2019_zmieniająca uchwałę dot. podziału środków PFRON
BR_139_2019__powierzenie prowadzenia zimowego utrzymania dróg_gmina Brwinów
BR_140_2019_powierzenie prowadzenia zimowego utrzymania dróg_miasto Piastów
BR_141_2019_regulamin udzielania dotacji na usuwanie odpadów zawierających azbest
BR_142_2019_komisja konkursowa na stanowisko dyrektora SPZ ZOZ-u
BR_143_2019_informacja o pracy zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst