Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dofinansowanie na aktywizację zawodową bezrobotnych

Aktualności, Pruszków

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, którzy osiągnęli co najmniej 30. rok życia. Wartość projektu wynosi 1 939 376,34 zł.

Osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, oferowane są następujące formy aktywizacji:

 • pośrednictwo pracy dla 135 osób (68 kobiet i 67 mężczyzn),
 • poradnictwo zawodowe dla 49 osób (24 kobiety i 25 mężczyzn),
 • staże dla 24 osób (15 kobiet i 9 mężczyzn),
 • szkolenia dla 25 osób (9 kobiet i 16 mężczyzn),
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 16 osób (8 kobiet i 8 mężczyzn),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn).

Projekt skierowany jest w szczególności do osób:

 • w wieku 50 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • kobiet,
 • bezrobotnych mężczyzn od 30. do 49. roku życia z zastrzeżeniem, że będą oni objęci wsparciem jedynie w postaci szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskają Państwo w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przy Drzymały 30 (wejście C), pod numerem telefonu: (022) 7702020, bądź na stronie internetowej: www.pruszkow.praca.gov.pl.

poziom-509x1024

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst