Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dofinansowanie na aktywizację zawodową bezrobotnych

Aktualności, Pruszków

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, którzy osiągnęli co najmniej 30. rok życia. Wartość projektu wynosi 1 939 376,34 zł.

Osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, oferowane są następujące formy aktywizacji:

 • pośrednictwo pracy dla 135 osób (68 kobiet i 67 mężczyzn),
 • poradnictwo zawodowe dla 49 osób (24 kobiety i 25 mężczyzn),
 • staże dla 24 osób (15 kobiet i 9 mężczyzn),
 • szkolenia dla 25 osób (9 kobiet i 16 mężczyzn),
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 16 osób (8 kobiet i 8 mężczyzn),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn).

Projekt skierowany jest w szczególności do osób:

 • w wieku 50 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • kobiet,
 • bezrobotnych mężczyzn od 30. do 49. roku życia z zastrzeżeniem, że będą oni objęci wsparciem jedynie w postaci szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskają Państwo w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przy Drzymały 30 (wejście C), pod numerem telefonu: (022) 7702020, bądź na stronie internetowej: www.pruszkow.praca.gov.pl.

poziom-509x1024

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst