Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków, Samorząd

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zapraszam na XI sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

 DSC_0497

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2018 /BR-134/2019/.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.

BR_134_2019_sprawozdanie finansowe SPZ ZOZ

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst