Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

X sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Pruszków

Uprzejmie zapraszam na X sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

DSC_0497

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie radnej.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2018 rok i debata nad raportem /BR-116/2019/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego wotum zaufania
  /BR-127/2019/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 /BR-117/2019/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  za 2018 r. /BR-128/2019/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-118/2019/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego
  na rok 2019 /BR-119/2019/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji w 2019 r. środków finansowych na nagrody
  za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
  /BR-120/2019/.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-121/2019/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania zarządzania częścią dróg powiatowych nr 3126W ul. T.W. Wilsona i nr 3127 ul. Sportowa w Brwinowie /BR-122/2019/.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski /BR-123/2019/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie /BR-124/2019/.
 18. Wybór komisji skrutacyjnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-129/2019/.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-130/2019/.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-131/2019/.
 22. Sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie Samorządowej Instytucji Kultury
  za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. /BR-125/2019/.
 23. Informacja Nr 5/2019 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 maja do 5 czerwca 2019 r. /BR-126/2019/.
 24. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.

BR_116_2019_raport o stanie mienia powiatu
BR_117_2019_sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu za 2018 r
BR_118_2019_wpf
BR_119_2019_budżet
BR_120_2019_nagrody dla Policji
BR_121_2019_Podział środków PFRON
BR_122_2019 powierzenie zarządzania drogami w Brwinowie
BR_123_2019 zmiany do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
BR_124_2019 zmiana nazwy szkoły na Szkoła Policealna
BR_125_2019_sprawozdanie Muzeum Dulag121
BR_126_2019_informacja o pracy zarządu
BR_127_2019_udzielenie Zarządowi wotum zaufania
BR_128_2019_absolutorium dla Zarządu
BR_129_2019_wybór Wicestarosty
BR_130_2019_wybór członka Komisji Rewizyjnej
BR_131_2019_zmiany składów osobowych komisji porządek X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst