Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Jubileuszowa XX edycja konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”

Aktualności, Kultura, Pruszków

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorujące wybitne osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję województwa w tych dziedzinach. Wyróżnienie skierowano do ludzi aktywnych społecznie. Jest to forma docenienia nadzwyczajnych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji.

W tym roku już po raz XX Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków trwa do 28 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Wnioski do XX edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych  odpowiednio:

 • dla osób fizycznych;
 • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

w nieprzekraczalnym terminie:

 • pocztą do 28 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Departament Kultury, Promocji  i Turystyki
  ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
 • lub osobiście do 28 czerwca br. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15:00.

Warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin (kliknij tutaj, aby pobrać).

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: (22) 59 79 299, e-mail:
natalia.matysiak@mazovia.pl oraz (22) 59 79 539, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl.

Źródło: http://bit.ly/nagrodamarszalka

Szablon do Urzędu Miasta

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst